You are here
Home > Posts tagged "tình yêu và nước mắt"

Yêu đơn phuong một người là phải chấp nhận

Statusbuon - Tôi vẫn giữ thói quen vào trang cá nhân, xem dòng thời gian của người ấy. Xem lại những tấm hình cũ hoặc đọc những dòng status của người ta để biết người ta vẫn ổn, người ta có gì mới không, đã có bạn gái chưa? Có đôi lúc đó là

Top