You are here
Home > Posts tagged "co gang"

Ước mơ

Mọi ước mơ đều từng là viển vông , đều là trò cười . Cho tới một ngày có người thực hiện được nó . Hãy cứ sống và theo đuổi đam mê . Sử dụng đam mê để biến đổi cuộc sống chứ đừng để cuộc sống biến đổi

Top